logo ZS1Projekt ,,Czytam! Piszę! Liczę!”

Projekt „Czytam! Piszę! Liczę! Wspieramy rozwój dzieci w Jaworznie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszej szkole podstawowej obejmują zajęcia:

  • zajęcia plastyczne prowadzone przez p. Elżbietę Suską
  • zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. Renatę Fijołek, Celinę Wall
  • zajęcia muzyczno –taneczne i  teatralne  prowadzone przez p. Annę Wątor
  • zajęcia sportowe prowadzone przez p. Dorotę Cieplik
  • zajęcia matematyczno- przyrodnicze prowadzone przez p. Magdalenę Bury
  • koordynatorem szkolnym jest p. Katarzyna Gniadek

Wszystkie wymienione zajęcia pełnią bardzo ważną rolę w całokształcie wychowania szkolnego     i pełnym rozwoju osobowości dzieci. Niestety bardzo często działania artystyczne traktuje się marginesowo, jako uzupełnienie „poważnych” lekcji. Decydujący okres dla kształtowania postawy twórczej przypada na pierwsze lata szkoły podstawowej. Rozwój ruchowy, czy twórczość artystyczna  jest bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Zajęcia logopedyczne pozwalają dzieciom wyrównać poprawną wymowę, która jest tak ważna w późniejszym życiu. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze natomiast rozwijają potencjał logicznego myślenia i możliwość dostrzegania otaczającej nas przyrody.


Darmowy licznik odwiedzin