logo ZS1Logopeda

logopedia

mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik

 

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać
/ Leon Kaczmarek /

Drodzy Rodzice !
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Zakres działań logopedy:

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie lub zostali zakwalifikowani w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy przeprowadzanych na początku roku szkolnego.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem.

W naszej szkole logopeda:

 • przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie szkoły;
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych;
 • prowadzi kącik logopedyczny;
 • prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń przy komunikacji językowej;
 • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli;
 • organizuje szkolny konkurs logopedyczny pt. „Wierszyki łamiące języki”. Biorą w nim udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych. Dzieci przygotowują wierszyki z głoskami, nad których utrwaleniem pracują z logopedą i rodzicem;
 • przygotowuje pomoce logopedyczne;
 • bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Europejski Dzień Logopedy.

 

Korekcja wad wymowy polega na:

 •  usprawnieniu narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego),
 •  wytworzeniu prawidłowego toru oddechowego,
 •  usprawnieniu słuchu fonemowego,
 •  wywołaniu zaburzonych głosek oraz utrwaleniu ich zgodnie z procedurami postępowania logopedycznego,
 • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek,
 • autokontroli własnych wypowiedzi,
 • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia.

Wadom wymowy towarzyszą często: wady zgryzu (konieczna wówczas wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne.

W trakcie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale stosuje również ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną, pamięć, myślenie, koncentrację, grafomotorykę).

Znajdujące się w gabinecie różnorodne pomoce dydaktyczne stymulują rozwój mowy, utrwalają prawidłową wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć słuchową i słuch fonemowy. Obok tradycyjnych pomocy zajęcia uatrakcyjniają multimedialne programy logopedyczne.

Na sukces terapii mają wpływ :

 •  umiejętności, możliwości oraz chęci dziecka do ćwiczeń,
 •  systematyczne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne,
 •  systematyczne wykonywanie ćwiczeń z dzieckiem w domu.

Darmowy licznik odwiedzin