logo ZS1Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zmiany naniesione kolorem czerwonym w kalendarzu roku szkolnego wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki – z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 .

 

 

 


Darmowy licznik odwiedzin