logo ZS1



Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2020/2021

Dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy:

mgr Magdalena Kuźma

mgr Magdalena Tomasik

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 

mgr Marta Adamczyk
mgr Agnieszka Biel- Proksa
mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewa Duda
mgr Elżbieta Suska

 
JĘZYK POLSKI
 
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska
mgr Aleksandra Patryarcha
 
HISTORIA
 
 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk
 
MATEMATYKA
 
mgr Maria Grubka
mgr Ewelina Mika
mgr Magdalena Kuźma
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
lic. Anna Messaoudi
mgr Marzena Kroczak
mgr Katarzyna Trawińska – Konieczny
mgr Ewa Duda
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA
 

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

PRZYRODA
 

mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak

 
GEOGRAFIA
 
mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak
dr Albert Ślęzak
 
EDUKACJA INFORMATYCZNA, INFORMATYKA
 
mgr Roksana Kała
  
CHEMIA
 
dr Arkadiusz Owczarek
 
FIZYKA
 
dr Arkadiusz Owczarek
 
MUZYKA
 

mgr Małgorzata Świeżawska

PLASTYKA
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
 TECHNIKA
 

mgr Renata Wilk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 

mgr Piotr Bąba

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Łukasz Palka
mgr Grzegorz Radko
mgr Marzena Kroczak
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 

mgr Renata Wilk

RELIGIA

ks. Dariusz Jaros
mgr Agnieszka Koziarz
 
ŚWIETLICA
 
mgr Anna Rożnowska
mgr Natalia Siwica
mgr Małgorzata Świeżawska
 
BIBLIOTEKA
 
mgr Ewelina Mikołąjczyk
mgr Agnieszka Gos
 
PEDAGOG
 
mgr Iwona Najman
mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA 
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Iwona Najman
mgr Natalia Siwica
mgr Alicja Staszewska
 
DORADCA ZAWODOWY
 
mgr Agnieszka Koziarz
 
LOGOPEDIA
 
mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik
mgr Magdalena Tomasik
 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
 
mgr Wioleta Kotrys
 mgr Alicja Staszewska
mgr Magdalena Tomasik
 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 
mgr Beata Bodziony
 mgr Alicja Staszewska
 
Darmowy licznik odwiedzin