logo ZS1



Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp20.jaworzno.edu.pl (www.zs1-jaworzno.edu.pl) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie
ul. Nauczycielska 20
43 – 600 Jaworzno

Tel. 32 76 29 345
e – mail: [email protected]

Strona internetowa www.sp20.jaworzno.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie,
  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Deklarację sporządzono dnia 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Darmowy licznik odwiedzin