Świetlica szkolna

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Anna Rożnowska

mgr Marta Adamczyk

mgr Ewa Duda

mgr Anna Messoudi

mgr Alicja Staszewska

mgr Katarzyna Trawińska- Konieczny

mgr Elżbieta Suska

mgr Beata Strońska

Świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 20. Celem naszej działalności jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, w odrabianiu zadań domowych. Organizujemy wypoczynek i rozrywkę poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Umożliwiamy, jak największej liczbie dzieci, korzystanie z racjonalnego dożywiania.

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.00

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 20:

 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20:

 

Roczny plan pracy świetlicy na rok 2017/2018: