Stołówka szkolna

Ze stołówki szkolnej korzysta 115 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Obiady wydawane są na cztery zmiany:

–        godz. 11.30, 11.40 i 12.45 dla klas I i III szkoły podstawowej,

–        godz. 12.25 dla klas IV – VII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Każdy uczeń może skorzystać z jednorazowego obiadu zgłaszając ten fakt u intendenta w danym dniu do godz. 9.00.

Oprócz obiadów dzieci korzystają ze śniadań. Herbata codziennie wydawana jest bezpłatnie dla wszystkich chętnych uczniów.

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Jaworznie – do pobrania

Opłatę miesięczną za obiad należy uiścić w terminie nie przekraczającym 15-ty dzień każdego dnia miesiąca!