Samorząd Uczniowski

Skład SRU w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca: Bartosz Grabski kl. 3a G

Zastępca przew. Zuzanna Odrzywołek kl. 3a G

Skarbnik: Dominik Radko kl. 3b G

Członkowie: 

Iga Małkus, Karolina Rak, Jakub Kondoszek, Kacper Kuć, Kornel Krasiński, Kamila Dziubek, Dorota Byrczek, Wiktoria Banasik, Weronika Stachańczyk, Kamila Wilk, Paweł Bień, Bartosz Paluch, Jakub Kowalski

 

Skład SRU w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca: Izabela Ćwik kl. 3BG

Zastępca przew. Dominik Radko kl. 2BG

Członkowie:

Zuzanna Odrzywołek kl. 2aG,

Piotr Wyrobiec kl. 1bG

Natalia Nowak kl. 3bG

Kacper Kuć kl. 6b

Patryk Ćwik kl. 6a

Natalia Palka kl.3bG

Bartosz Grabski kl.2bG

Julia Grebla kl.1bG

Stachańczyk Weronika 1aG

Krasiński Kornel 6a

Siewior Jakub 2aG

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2015/2016

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

Wybór do S.U.

 

 

 

 

Ø  podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich

Ø  opracowanie planu pracy na cały rok szkolny

Dzień Chłopaka

 

Ø  plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca

Ø  przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (forma plakatu

Wybory do Młodzieżowej rady Miasta

 

Ø  wybór uczniów jako kandydatów do reprezentowania szkoły w MRM

Ø  kampania wyborcza

Ø  wybory do MRM

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ø  zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej

Ø  pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

Ø  zbiórka pieniędzy

Ø  zliczenie zebranych środków

Ślubowanie klas I – gimnazjum

 

Ø  pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom klas pierwszych gimnazjum

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ø  przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym

Ø  udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

Andrzejki w naszej szkole dla klas 1-3 SP

 

 

Ø  akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

Ø  festiwal wróżb

Ø  andrzejkowe karaoke

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

Ø  akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

Ø  Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

Ø  ogłoszenie konkursu

Ø  przestawienie regulaminu konkursu

Ø  przygotowania do konkursu

Ø  rozstrzygnięcie konkursu

Styczeń

 

 

Kolorowy Dzień szalonych fryzur i strojów

 

Ø  klasa, która się przebierze, będzie najbardziej kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez pytania

Luty

Apel podsumowujący I semestr

Ø  przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

Ø  wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze

Ø  przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Walentynki

Ø  przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

Ø  doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

Ø  akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

Dzień Kobiet

Ø  wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

Ø  przygotowanie życzeń przez chłopców

Dzień Wiosny

Ø  akcja „przebieranie – nie pytanie”

Ø  propozycje klas

Ø  wiosenny pokaz mody i fryzur

Kwiecień

Wielkanoc

Ø  gazetka ścienna o tematyce świątecznej

Ø  konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Ø  przygotowanie gazetki ściennej

Ø  kampania propagująca ochronę przyrody

Maj

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Ø  akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

Ø  udział przedstawicieli S.U. w apelu

Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05.

Ø  konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”

Dzień Matki

 

Ø  akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

Ø  konkurs wiedzy „1000 w rozumie” na wesoło dla gimnazjalistów

Ø  gry i zabawy na holu/boisku szkolnym SP

Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej wyborów do nowej Rady szkolnej.

Ø  Przedstawianie zasad oddawania głosów

Ø  Przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie

Ø  Zaprezentowanie wyników

               na akademii zakończenia roku szkolnego

Apel przekazania władzy nowej SRU

Ø  przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

Ø  wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze

Ø  przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2015/2016

Ø  podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

Ø  opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego i sztandarowego w SP

Współpraca z :

 • Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzno
 • Grono Pedagogiczne

Opiekunowie SU: Monika Igielińska, Renata Wilk

 

 • Szkolna Rada Uczniowska 2014/2015

  przewodniczący: Piotr Słowik

  zastępca przewodniczącego: Karolina Smalcerz

  kronikarz: Kamila Messaoudi

  skarbnik: Klaudia Ćwik

  członkowie:

  Wiktoria Banasik, Kamila Dziubek, Dorota Byrczek,Dominik Radko, Bartosz Grabski, Katarzyna Cira, Izabela Ćwik, Natalia Nowak, Klaudia Ćwik, Katarzyna Grzelak, Kamil Busch, Adrian Leś

  Opiekunowie:

  mgr Renata Wilk,

  mgr Natalia Siwica

 • Szkolna Rada Uczniowska 2012/2013


  Opiekunowie:

  mgr Renata Wilk

  mgr Natalia Siwica

  Skład Szkolnej Rady Uczniowskiej:

  Przewodniczący: Jakub Błażejewski

  Zastępca: Karolina Bolek

  Skarbnik: Martyna Roczkalska

  Kronikarz: Kamila Smarzyńska

  Członkowie:

  Sylwia Dubiel, Piotr Słowik, Natalia Przybyszewska, Marcelina Wątor, Magdalena Szyndler, Karolina Wilk, Karolina Smalcerz,  Klaudia Czesak, Karol Banasik, Klaudia Sołtysik

  Harmonogram dyskotek na rok szkolny 2011/2012

  Bardzo prosimy o zapoznanie się wychowawców i nauczycieli.

   

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPCA – 29 września

  Opiekunowie: M. Świeżawska, B. Strońska, A. Grabska

  DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA – 25 listopada

  Opiekunowie: R. Wilk, M. Kroczak, N. Siwica

  DYSKOTEKA WALENTYNKOWA – 17 lutego

  Opiekunowie: B. Górska, A. Messaoudi, J. Biśta,

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA KOBIET – 9 marca

  Opiekunowie: B. Marszycka, K. Koziarz, A. Głodek

 • Szkolna Rada Uczniowska 2010/2011


  Opiekunowie:

  mgr Renata Wilk

  mgr Natalia Siwica

  mgr Agnieszka Koziarz

  Przewodnicząca: Karolina Bolek

  Zastępca: Mateusz Śliwiński

  Skarbnik: Martyna Roczkalska

  Kronikarz: Paweł Radko

  Dj: Damian Mróz, Mateusz Śliwiński

  Sekcje:

  Sekcja dekoracyjna:

  Paulina Tucznio, Weronika Ganobis,

  Magdalena Chalewicz, Daria Dereszowska

  Sekcja Charytatywna:

  Karol Banasik, Maciej Krupa, Kacper Gniadek,

  Adam Śmietański

  Sekcja imprez:

  Konrad Cieplik, Krystian Wylężek, Aleksandra Smalcerz,

  Jakub Błażejewski

  Plan pracy SRU w roku szkolnym 2010/2011

  Planowane zadania

  Terminy realizacji
  1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

  wrzesień

  2.Opracowanie programu pracy na nowy rok szkolny.

  wrzesień

  3. Koncert życzeń z okazji Dnia Chłopca.

  wrzesień

  4.Akcja charytatywna „Góra grosza”.

  październik

  5. „ Otrzęsiny klas pierwszych”- impreza integracyjna.

  październik

  6.Dzień Edukacji Narodowej-przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

  październik

  7. „ Kasztanowy bal”- impreza dla klas młodszych.

  listopad

  8.Święto Niepodległości-uroczysta akademia.

  listopad

  9.Galeria fotograficzna z uroczystości „Otrzęsin klas pierwszych”.

  listopad

  10. Andrzejki-dyskoteka.

  listopad

  11.Mikołajki-obdarowanie uczniów słodyczami.

  grudzień

  12.Akcja charytatywna „ Dzień Anioła”- przeprowadzenie zbiórki dla najbardziej potrzebujących.

  grudzień

  13.Wigilia szkolna.

  grudzień

  14. Wybory Miss i Mistera Zespołu Szkół nr 1

  luty

  15.Walentynki-koncert życzeń.

  luty

  16. Walentynki-dyskoteka.

  marzec

  17.Święto Konstytucji 3 Maja-uroczysta akademia.

  maj

  18.Akcja przedwyborcza i wybory SRU na rok szkolny 2011/2012..

  maj/czerwiec

  19.Dzień Dziecka-dyskoteka.

  czerwiec

  20. „Omnibusy” impreza szkolna.

  czerwiec

  21.Pożegnanie klas III gimnazjum i VI sp. , podsumowanie pracy SRU.

  czerwiec

  22.Prezentacja aktualności z pracy SRU na gazetkach szkolnych.

  cały rok

  23.Omawianie spraw bieżących, spotkania członków SRU wg potrzeb.

  cały rok

  Harmonogram dyskotek na rok szkolny 2010/2011

  Bardzo prosimy o zapoznanie się wychowawców i nauczycieli.

  Ewentualne zmiany terminów uzgadniać z opiekunami SRU:

  Renatą Wilk, Agnieszką Koziarz i Natalią Butmankiewicz.

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPCA- 30 września( czwartek):

  Katarzyna Koziarz, Barbara Marszycka, Marzena Kroczak

  DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA- 28 listopada (czwartek):

  Antonina Głodek, Katarzyna Trawińska, Ewelina Mika

  DYSKOTEKA WALENTYNKOWA- 17 lutego(czwartek)

  Jadwiga Biśta, Monika Igielińska, Małgorzata Świeżawska

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA 19 maja (czwartek)

  Beata Strońska, Natalia Butmankiewicz, Aneta Grabska

 • Szkolna Rada Uczniowska 2009/2010

  Przewodnicząca: Martyna Roczkalska

  Zastępcy: Sulisława Matus, Mateusz Śliwiński

  Skarbnik: Monika Mocherek

  Kronikarz: Karolina Bolek

Pani mgr ……………. od………..lat pełni funkcję dyrektora naszej szkoły i była jej organizatorką. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest nauczycielem ……. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą , ………, i brała udział w innych formach doskonalenia zawodowego, a wyniesioną z nich wiedzę skutecznie stosuje w praktyce szkolnej.
W zakresie zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły wykazuje się konsekwencją i skutecznością. Wciela w życie wizję placówki, wdrażając aktualne przepisy prawa oświatowego, wnioski organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Jej współpraca z Radą układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo. Jako dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków sumiennie, przebieg spotkań z Radą jest zawsze przemyślany.
Troszczy się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracuje w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy, powiatem oraz innymi instytucjami.
Prowadzi w szkole dobrą politykę kadrową. Skutecznie motywuje nauczycieli do dokształcania i samokształcenia oraz pracy innowacyjnej, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Pozyskuje nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje i specjalności do pracy w naszej szkole. Skutkiem tego procesu lekcje w szkole kierowanej przez Panią Dyrektor są prowadzone w sposób twórczy i urozmaicony, co wpływa na ich atrakcyjność dla uczniów i podnosi efektywność nauczania. Do zaangażowania w pracę i życie szkoły nauczyciele są zachęcani nagrodami dyrektora szkoły.
Pani xxxxxxxxxxxx dba o dużą liczbę i różnorodność zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole organizowana jest nauka języków obcych tj. angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach kółek informatycznych. Są także organizowane wyjazdy na basen pod opieką nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z organizowanych wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne i klasowe.
Pani Dyrektor zachęca skutecznie do różnego typu działalności, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Motywuje do pacy uczniów zdolnych zapewniając nagrody za ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach. Nasze dzieci przygotowane przez nauczycieli odnoszą duże sukcesy na konkursach i olimpiadach. Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej, zajmując pierwsze miejsce w powiecie wśród szkół gimnazjalnych w klasyfikacji ogólnej. Uczniowie reprezentują swoje osiągnięcia na szerokim forum publikując artykuły w gazetach wychodzących na terenie naszego powiatu. Bardzo często w gazetach ukazują się prace i teksty pióra uczniów, nauczycieli i Pani Dyrektor.
Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy a pani dyrektor była jednym z głównych inicjatorów jego założenia.
W szkole prężnie rozwija się samorządność uczniowska. Szkoła i jej uczniowie prezentują swoje osiągnięcia corocznie wobec rodziców i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych na organizowanym przez Panią Dyrektor Kalejdoskopie Szkolnym.
Często przeprowadza ankiety wśród rodziców i uczniów oraz dzieli się ich wynikami na spotkaniach z rodzicami w celu poprawy i lepszego funkcjonowania szkoły.
Pani Dyrektor wykazuje się zdolnościami menedżerskimi pozyskując sponsorów do naszej szkoły. Jest otwarta na współpracę z innymi szkołami i ją organizuje. We właściwy sposób gospodaruje finansami.
Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność gospodarowania skromnymi środkami budżetu szkoły. Pani dyrektor angażowała się w prace zmierzające do zaadoptowania pomieszczeń na sale szkolne, w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w szkole modernizację kotłowni węglowej na gazową. W ostatnim roku wyremontowano salę gimnastyczną oraz przykryto ją dachem dwuspadowym.
Pani Dyrektor ma rozeznanie w zakresie potrzeb materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapewnia im skuteczną pomoc, współpracując z wychowawcami klas, rodzicami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włącza rodziców w aktywną pracę na rzecz szkoły i procesy decyzyjne, zjednuje do wspierania rozwoju szkoły.

W naszej opinii Pani xxxxxx bardzo dobrze sprawdza się na stanowisku dyrektora Gimnazjum.