Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU: mgr Agnieszka Gos, mgr Agnieszka Koziarz

Przewodnicząca SU: Iga Małkus kl. 8b

Zastępca przewodniczącej: Julia Żurawek kl. 3a G

Członkowie:

 • Boba Anita kl.8a
 • Cyran Paweł kl.5b
 • Grzegorczyk Agata kl.5a
 • Kędziora Wiktor kl.6a
 • Krasiński Kornel kl.3aG
 • Lebuda Lena kl.5b
 • Lichocki Dominik kl.5a
 • Łachut Laura kl.6a
 • Paleczny Hanna kl.6b
 • Woszczyna Paweł kl.7a
 • Wójcik Michał kl.7a
 • Zygmunt Antonina kl.5c
 • Żurawik Emilia kl.5b

 

Poczet sztandarowy: 

 • Roksana Kondoszek kl.3aG
 • Amelia Sułkowska kl.3bG
 • Jakub Kondoszek kl.3bG

 

Poczet rezerwowy:

 • Emilia Radko kl.8b
 • Wiktoria Białoń kl.8b
 • Wiktor Snuzik kl.8b

 

Plan pracy Rady Uczniowskiej na rok 2017/2018

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

WRZESIEŃ

Opracowanie planu pracy na cały rok

 

Organizacja Dnia Kropki

Organizacja Dnia Chłopaka

 

 

 • Stoisko kreatywne
 • Osoby, które będą ubrane w kropki nie będą pytane

 • Zorganizowanie dyskoteki szkolnej i kawiarenki

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • Zamieszczenie życzeń na gazetce szkolnej

LISTOPAD

Obchody Narodowego Święta niepodległości

 

Andrzejki dla kl. I-IIISP

 • Przygotowanie gazetki
 • Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych i miejskich

 

 • Akcent andrzejkowy na gazetce
 • Festiwal wróżb

GRUDZIEŃ

Mikołajki

 • Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta św. Mikołaja  – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkim upominkiem

LUTY

Walentynki

 • Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • Doręczenie korespondencji walentynkowej przez szkolnego listonosza
 • Akcent walentynkowy na gazetce szkolnej

MARZEC

Dzień Kobiet

 

Organizacja Swięta Szkoły „W świecie bajek Disneya”

 • Wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Przygotowanie życzeń przez chłopców
 • Doręczenie życzeń przez szkolnego listonosza

 

 • Prezentacja klas wg scenariusza

KWIECIEŃ

Wielkanoc

 

 

 

 

Dzień Tańca

 

 • Wykonanie gazetki okolicznościowej

 

 

 • Tańce integracyjne w klasach
 • Zorganizowanie dyskoteki i kawiarenki

MAJ

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maj

 

 

Dzień Matki

 

 

 

Wybory do SU

 

 • Wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Udział przedstawicieli SU w apelu i uroczystościach miejskich

 

 

 • Akcent na gazetce
 • Konkurs literacki „opisz    swoją mamę”
 • Konkurs plastyczny dla kl. I-III

 • Podział SU na sekcje

CZERWIEC

Zakończenie roku szkolnego

 • Przygotowanie Olimpusów

 

 

 

 

 

Pani mgr ……………. od………..lat pełni funkcję dyrektora naszej szkoły i była jej organizatorką. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest nauczycielem ……. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą , ………, i brała udział w innych formach doskonalenia zawodowego, a wyniesioną z nich wiedzę skutecznie stosuje w praktyce szkolnej.
W zakresie zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły wykazuje się konsekwencją i skutecznością. Wciela w życie wizję placówki, wdrażając aktualne przepisy prawa oświatowego, wnioski organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Jej współpraca z Radą układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo. Jako dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków sumiennie, przebieg spotkań z Radą jest zawsze przemyślany.
Troszczy się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracuje w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy, powiatem oraz innymi instytucjami.
Prowadzi w szkole dobrą politykę kadrową. Skutecznie motywuje nauczycieli do dokształcania i samokształcenia oraz pracy innowacyjnej, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Pozyskuje nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje i specjalności do pracy w naszej szkole. Skutkiem tego procesu lekcje w szkole kierowanej przez Panią Dyrektor są prowadzone w sposób twórczy i urozmaicony, co wpływa na ich atrakcyjność dla uczniów i podnosi efektywność nauczania. Do zaangażowania w pracę i życie szkoły nauczyciele są zachęcani nagrodami dyrektora szkoły.
Pani xxxxxxxxxxxx dba o dużą liczbę i różnorodność zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole organizowana jest nauka języków obcych tj. angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach kółek informatycznych. Są także organizowane wyjazdy na basen pod opieką nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z organizowanych wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne i klasowe.
Pani Dyrektor zachęca skutecznie do różnego typu działalności, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Motywuje do pacy uczniów zdolnych zapewniając nagrody za ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach. Nasze dzieci przygotowane przez nauczycieli odnoszą duże sukcesy na konkursach i olimpiadach. Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej, zajmując pierwsze miejsce w powiecie wśród szkół gimnazjalnych w klasyfikacji ogólnej. Uczniowie reprezentują swoje osiągnięcia na szerokim forum publikując artykuły w gazetach wychodzących na terenie naszego powiatu. Bardzo często w gazetach ukazują się prace i teksty pióra uczniów, nauczycieli i Pani Dyrektor.
Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy a pani dyrektor była jednym z głównych inicjatorów jego założenia.
W szkole prężnie rozwija się samorządność uczniowska. Szkoła i jej uczniowie prezentują swoje osiągnięcia corocznie wobec rodziców i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych na organizowanym przez Panią Dyrektor Kalejdoskopie Szkolnym.
Często przeprowadza ankiety wśród rodziców i uczniów oraz dzieli się ich wynikami na spotkaniach z rodzicami w celu poprawy i lepszego funkcjonowania szkoły.
Pani Dyrektor wykazuje się zdolnościami menedżerskimi pozyskując sponsorów do naszej szkoły. Jest otwarta na współpracę z innymi szkołami i ją organizuje. We właściwy sposób gospodaruje finansami.
Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność gospodarowania skromnymi środkami budżetu szkoły. Pani dyrektor angażowała się w prace zmierzające do zaadoptowania pomieszczeń na sale szkolne, w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w szkole modernizację kotłowni węglowej na gazową. W ostatnim roku wyremontowano salę gimnastyczną oraz przykryto ją dachem dwuspadowym.
Pani Dyrektor ma rozeznanie w zakresie potrzeb materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapewnia im skuteczną pomoc, współpracując z wychowawcami klas, rodzicami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włącza rodziców w aktywną pracę na rzecz szkoły i procesy decyzyjne, zjednuje do wspierania rozwoju szkoły.

W naszej opinii Pani xxxxxx bardzo dobrze sprawdza się na stanowisku dyrektora Gimnazjum.


Darmowy licznik odwiedzin