Rekrutacja 2018/2019

 

Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów: 

1) Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna- Zobacz tutaj
 
2) zarządzenie Nr EK.0050.45.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2018/2019- Zobacz tutaj
 

 


Darmowy licznik odwiedzin