logo ZS1Rekrutacja 2019/2020

Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

1) Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna- Zobacz tutaj
2) zarządzenie Nr EK.0050.22.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020- Zobacz

 

Nabór do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolnych 2019/2020- Informacje dla rodziców

 

 


Darmowy licznik odwiedzin