Nasza świetlica

 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami Zespołu Szkół nr 1. Celem naszej działalności jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, w odrabianiu zadań domowych. Organizujemy wypoczynek i rozrywkę poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Umożliwiamy, jak największej liczbie dzieci, korzystanie z racjonalnego dożywiania.

Świetlica jest otwarta w dniach nauki szkolnej od godz. 7.00 – 16.00