Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 4 września 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r

KONIEC I PÓŁROCZA:  19.01.2018 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia 2018r. – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  1. a) część humanistyczna                              18 kwietnia 2018 r.(środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie     godz. 9:00

–        z zakresu języka polskiego                                godz. 11:00

  1. b) część matematyczno-przyrodnicza   19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych            godz. 9:00

–        z zakresu matematyki                                        godz. 11:00

  1. c) język obcy nowożytny                            20 kwietnia 2018 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym                               godz. 9:00

–        na poziomie rozszerzonym                                godz. 11:00

Rekolekcje wielkopostne:  22, 23 marca 2018 r