logo ZS1Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  3 września 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  21 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r

KONIEC I PÓŁROCZA:  18.01.2019 r.

Ferie zimowe: 11  – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18  – 23 kwietnia 2019 r.

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

  1. język polski                   15 kwietnia 2019 (poniedziałek) godz. 9.00 (120 min.)
  2. matematyka                  16 kwietnia 2019 (wtorek) godz. 9.00 (100 min.)
  3. język nowożytny           17 kwietnia 2019 (środa) godz. 9.00 (90 min.)

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna                              10 kwietnia 2019 r.(środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie     godz. 9:00 (60 min.)

–        z zakresu języka polskiego                                godz. 11:00 (90 min)

b) część matematyczno-przyrodnicza   11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych            godz. 9:00 (60 min.)

–        z zakresu matematyki                                        godz. 11:00 (90 min.)

c) język obcy nowożytny                            12 kwietnia 2019 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym                               godz. 9:00 (60 min.)

–        na poziomie rozszerzonym                                godz. 11:00 (60 min.)

 

Rekolekcje wielkopostne:  11.04.2019, 12.04.2019, 13.04.2019

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH (Po  zaopiniowaniu przez RP, RR i SU): 

  • 2 listopada 2018 roku
  • dni egzaminów: 10,11,12 kwietnia 2019 roku i 15,16,17 kwietnia 2019 roku
  • 2 maja 2019 roku

 W te dni szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze od 7.00 do 16.00 na terenie szkoły.

 

 

 


Darmowy licznik odwiedzin