Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r

KONIEC I PÓŁROCZA:  19.01.2018 r.

Ferie zimowe

29 stycznia 2018r. – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  1. a) część humanistyczna                      18 kwietnia 2018 r.(środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie     godz. 9:00

–        z zakresu języka polskiego                                godz. 11:00

  1. b) część matematyczno-przyrodnicza19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych            godz. 9:00

–        z zakresu matematyki                                        godz. 11:00

  1. c) język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym                               godz. 9:00

–        na poziomie rozszerzonym                                godz. 11:00

 

Zebrania z rodzicami SP nr 20 –16.30 Gimnazjum nr 10 – 17.30

20.09.17; 13.12.17,  24.01.18,  16.05.18
Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla rodziców: 

godziny 16.30-17.30

18.10.17, 15.11.17, 14.03.18, 11.04.18

Rekolekcje wielkopostne  22, 23 marca 2018 r