Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r

KONIEC I PÓŁROCZA: 13.01.2017 r.

Ferie zimowe

16 stycznia 2017r. – 29 stycznia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia -18 kwietnia 2017 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  1. a) część humanistyczna 19 kwietnia 2017 r.(środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 9:00
  • z zakresu języka polskiego 11:00
  1. b) część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych 9:00
  • z zakresu matematyki 11:00
  1. c) język obcy nowożytny 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym 9:00
  • na poziomie rozszerzonym 11:00

 Zebrania z rodzicami SP –16.30 Gimnazjum nr 10 – 17.30

21.09.16; 7.12.16, 1.02.17,  17.05.17

Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla rodziców:

godziny 16.30-17.30

19.10.16, 16.11.16, 11.01.17, 15.03.17, 26.04.17

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Po  zaopiniowaniu przez RP, RR i SU – dni egzaminu 19-21 kwietnia 2017 roku oraz 2 maja 2017 roku i 16 czerwca 2017 roku

Rekolekcje wielkopostne najprawdopodobniej 6,7 kwietnia