Informacje

Rozliczenia finansowe Rady Rodziców dostępne są do wglądu u skarbnika Rady Rodziców –pani Magdaleny Michalskiej.

INNE:

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego: