logo ZS1Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Monika Igielińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 

mgr Agnieszkę Biel- Proksa
mgr Dorota Cieplik
mgr Ewa Duda
mgr Alicja Staszewska
mgr Elżbieta Suska

 
JĘZYK POLSKI
 

mgr Aneta Grabska
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska

HISTORIA
 
 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk
 
MATEMATYKA
 
mgr Antonina Głodek
mgr Maria Grubka
mgr Ewelina Mika
mgr Monika Grzegorczyk
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr Monika Igielińska
mgr Marzena Kroczak
lic. Anna Messaoudi
mgr Katarzyna Trawińska-Konieczny
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA
 

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

PRZYRODA
 

mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak

 
INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
mgr Roksana Kała
 
GEOGRAFIA
 
dr Albert Ślęzak
  
CHEMIA
 
mgr Ewelina Mika
 
FIZYKA
 
dr Arkadiusz Owczarek
 
MUZYKA
 

mgr Małgorzata Świeżawska

PLASTYKA
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
 TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
 

mgr Renata Wilk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 

mgr Beata Strońska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Marzena Kroczak
mgr Łukasz Palka
mgr Grzegorz Radko
mgr Beata Strońska
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 

mgr Iwona Najman

RELIGIA

ks. Dariusz Jaros
mgr Agnieszka Koziarz
 
ŚWIETLICA
 
mgr Anna Rożnowska
mgr Marta Adamczyk
mgr Elżbieta Suska
mgr Agnieszka Gos
 
BIBLIOTEKA
 
mgr Ewelina Mikołąjczyk
 
PEDAGOG

mgr Natalia Siwica
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA (ZKK)
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Dorota Cieplik
mgr Iwona Najman
mgr Natalia Siwica
 
DORADCA ZAWODOWY
 
w zastępstwie: mgr Anna Rekiel
 
LOGOPEDIA
 
mgr Magdalena Tomasik
 
REWALIDACJA
 
mgr Magdalena Tomasik
 mgr Alicja Staszewska
 
Darmowy licznik odwiedzin