Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Monika Igielińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Marta Adamczyk
mgr Agnieszka Biel- Proksa (w zastępstwie mgr Magdalena Tomasik)
mgr Dorota Cieplik
mgr Ewa Duda
mgr Alicja Staszewska
mgr Elżbieta Suska

JĘZYK POLSKI

mgr Aneta Grabska
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska

HISTORIA

 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk

MATEMATYKA

 mgr Antonina Głodek
mgr Maria Grubka
mgr Ewelina Mika

JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr Monika Igielińska
lic. Anna Messaoudi
mgr Katarzyna Trawińska-Konieczny
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

GEOGRAFIA

dr Albert Ślęzak

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
mgr Roksana Kała
mgr Agnieszka Biel- Proksa kl.1a (w zast. mgr Magdalena Tomasik)
mgr Ewa Duda kl.1b
mgr Dorota Cieplik kl.3c
 
PRZYRODA
 
mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak
mgr Beata Strońska
  
CHEMIA
 
mgr Ewelina Mika
 
FIZYKA
 
mgr Ewelina Mika
 
MUZYKA

mgr Małgorzata Świeżawska

PLASTYKA
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
 
mgr Renata Wilk
 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Świeżawska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Beata Strońska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Aneta Kowalska
mgr Łukasz Palka
mgr Grzegorz Radko
mgr Beata Strońska
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Iwona Najman
mgr Renata Wilk

RELIGIA
 
s. Mariola Małgorzata Syjud
ks. Dariusz Jaros
mgr Agnieszka Koziarz
 
ŚWIETLICA
 
mgr Anna Rożnowska
mgr Marta Adamczyk
mgr Roksana Kała
mgr Elżbieta Suska
mgr Agnieszka Gos
mgr Katarzyna Trawińska- Konieczny
mgr Dorota Cieplik

BIBLIOTEKA
 
mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Agnieszka Gos
 
PEDAGOG

mgr Agnieszka Koziarz
mgr Natalia Siwica
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Iwona Najman
mgr Natalia Siwica
 
DORADCA ZAWODOWY
 
w zastępstwie: mgr Agnieszka Koziarz
 
LOGOPEDIA
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Magdalena Tomasik
mgr Maria Kaszuba