logo ZS1Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Marta Adamczyk
mgr Agnieszka Biel- Proksa
mgr Dorota Cieplik
mgr Ewa Duda
mgr Alicja Staszewska
mgr Elżbieta Suska

JĘZYK POLSKI

mgr Aneta Grabska
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska

HISTORIA
 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk
MATEMATYKA
mgr Maria Grubka
mgr Ewelina Mika
mgr Magdalena Kuźma
JĘZYK ANGIELSKI
lic. Anna Messaoudi
mgr Marzena Kroczak
mgr Ewa Duda
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Agnieszka Gos
BIOLOGIA

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

PRZYRODA

mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak

GEOGRAFIA
mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak
INFORMATYKA
mgr Roksana Kała
CHEMIA
mgr Ewelina Mika
dr Arkadiusz Owczarek
FIZYKA
dr Arkadiusz Owczarek
MUZYKA

mgr Weronika Babij

PLASTYKA
mgr Anna Dzierwa
 TECHNIKA

mgr Renata Wilk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Beata Strońska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Łukasz Palka
mgr Grzegorz Radko
mgr Beata Strońska
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Renata Wilk

RELIGIA

ks. Dariusz Jaros
mgr Agnieszka Koziarz
ŚWIETLICA
mgr Anna Rożnowska
mgr Natalia Siwica
mgr Roksana Kała
mgr Elżbieta Suska
mgr Agnieszka Gos
mgr Łukasz Palka
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska
 
BIBLIOTEKA
mgr Ewelina Mikołąjczyk
mgr Agnieszka Gos
PEDAGOG
mgr Iwona Najman
mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik
TERAPIA PEDAGOGICZNA (ZKK)
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Iwona Najman
mgr Dorota Cieplik
mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik
mgr Wioleta Kotrys
DORADCA ZAWODOWY
mgr Patrycja Hochbaum
LOGOPEDA
mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik
REWALIDACJA
mgr Magdalena Tomasik
 mgr Alicja Staszewska
Darmowy licznik odwiedzin