Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne ZS1 w Jaworznie

foto: Maciej Heller

KADRA PEDAGOGICZNA
Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Sowa

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Katarzyna Gniadek

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

mgr Agnieszka Biel-Proksa
mgr Dorota Cieplik
mgr Ewa Duda
mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Elżbieta Suska
mgr Anna Rożnowska

mgr Alicja Staszewska
mgr Magdalena Tomasik

JĘZYK POLSKI

mgr Aneta Grabska
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska

 
HISTORIA

 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk

 

MATEMATYKA

 mgr Maria Grubka
mgr Antonina Głodek
mgr Ewelina Mika

JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr Monika Igielińska
mgr Marzena Kroczak
lic Anna Messaoudi
mgr Katarzyna Trawińska-Konieczny
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

GEOGRAFIA

mgr Monika Igielińska

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

mgr Katarzyna Koziarz

PRZYRODA
 
mgr Jadwiga Biśta
 
CHEMIA
 
mgr inż. Ewelina Mika
 
FIZYKA
 
mgr inż. Ewelina Mika
 
MUZYKA

mgr Małgorzata Świeżawska

PLASTYKA
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
 
mgr Renata Wilk
 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Świeżawska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Beata Strońska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Marzena Kroczak
mgr Grzegorz Radko
mgr Beata Strońska
 
RELIGIA
s. Mariola
ks. Grzegorz
ŚWIETLICA
lic. Małgorzata Sojka
mgr Roksana Kała
mgr Agnieszka Gos
mgr Iwona Najman
mgr Katarzyna Koziarz
mgr Elżbieta Suska

BIBLIOTEKA
mgr inż. Małgorzata Deczkowska
mgr Ewa Sowa
PEDAGOG

mgr Agnieszka Koziarz
mgr Lucyna Śmigielska
mgr Natalia Siwica -urlop macierzyński
DORADCA ZAWODOWY
mgr Gabriela Tomasik
LOGOPEDIA
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Magdalena Jarosz
mgr Katarzyna Gniadek
 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 
SEKRETARIAT

kierownik gospodarczy – mgr Anna Kwaśniewska


sekretarz –
Małgorzata Michalska