Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne ZS1 w Jaworznie

foto: Maciej Heller

KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie

Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Monika Igielińska

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

mgr Agnieszka Biel-Proksa
mgr Dorota Cieplik
mgr Ewa Duda
mgr Marta Adamczyk
mgr Elżbieta Suska
mgr Alicja Staszewska

 


JĘZYK POLSKI

mgr Aneta Grabska
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska

 
HISTORIA

 mgr Łukasz Palka
mgr Renata Wilk

 

MATEMATYKA

 mgr Maria Grubka
mgr Antonina Głodek
mgr Ewelina Mika

JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr Monika Igielińska
mgr Marzena Kroczak
lic Anna Messaoudi
mgr Katarzyna Trawińska-Konieczny
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA

mgr inż Urszula Jendrzejewska-Łężniak

GEOGRAFIA

dr Albert Ślęzak

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

mgr Roksana Kała

PRZYRODA
 
mgr inż Urszula Jendrzejewska- Łężniak
 
CHEMIA
 
mgr inż. Ewelina Mika
 
FIZYKA
 
mgr inż. Ewelina Mika
 
MUZYKA

mgr Małgorzata Świeżawska

PLASTYKA
 
mgr Małgorzata Świeżawska
 
TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE
 
mgr Renata Wilk
 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Świeżawska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Beata Strońska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Marzena Kroczak
mgr Grzegorz Radko
mgr Beata Strońska
 
RELIGIA
 
s. Mariola
ks. Dariusz
mgr Agnieszka Koziarz
 
ŚWIETLICA
 
mgr Anna Rożnowska
mgr Magdalena Tomasik
mgr Roksana Kała
mgr Elżbieta Suska
mgr Agnieszka Biel- Proksa
mgr Dorota Cieplik

BIBLIOTEKA
 
mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Agnieszka Gos
PEDAGOG

mgr Agnieszka Koziarz
mgr Natalia Siwica
mgr Lucyna Śmigielska
 
DORADCA ZAWODOWY
 
mgr Gabriela Tomasik
 
LOGOPEDIA
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Magdalena Tomasik
 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 
SEKRETARIAT

kierownik gospodarczy – mgr Anna Kwaśniewska
sekretarz –
Małgorzata Michalska