Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Sowa

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Katarzyna Gniadek