Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20

Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Najman

mgr Monika Igielińska