Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się do pobrania pliki w formacie PDF.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18:

 

Statut SP 20:

 

Program wychowawczo- profilaktyczny SP 20:

 

Program rozwoju SP 20 na lata 2017-2019:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

 

Regulamin Rady Rodziców SP 20:

 

Regulamin wycieczek w SP 20:

 

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego w SP 20:

 

dla nauczycieli: