logo ZS1Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się pliki w formacie PDF do pobrania.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020:

 

Statut SP 20:

 

Program wychowawczo- profilaktyczny SP 20:

 

Wzór zwolnienia dziecka z lekcji:

 

Procedura sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły SP20 od 02.09.2019r. :

 

Plan rozwoju SP 20 na lata 2019-2021:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 20:

 

Regulamin Rady Rodziców SP 20:

 

Regulamin wycieczek w SP 20:

 

Regulamin dyskotek szkolnych:

 

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego w SP 20:

 

Ceremoniał szkolny:

 

Dla nauczycieli:

 

Regulamin dyżurów nauczycieli 2018- Zobacz

 

Regulamin ZFŚS-Zobacz

 

Regulamin wynagradzania- Zobacz

 

Regulamin Pracy- Zobacz


Darmowy licznik odwiedzin