logo ZS1Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się pliki w formacie PDF do pobrania.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019:

 

Statut SP 20:

 

Program wychowawczo- profilaktyczny SP 20:

  • Zobacz
  • Załączniki do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego- Zobacz

 

Wzór zwolnienia dziecka z lekcji:

 

Procedura sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły SP20

 

Program rozwoju SP 20 na lata 2017-2019 (z naniesionymi zmianami 2018):

  • Zobacz

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 20:

 

Regulamin Rady Rodziców SP 20:

 

Regulamin wycieczek w SP 20:

 

Regulamin dyskotek szkolnych:

 

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego w SP 20:

 

Ceremoniał szkolny:

 

Dla nauczycieli:

 

 

 

 


Darmowy licznik odwiedzin