logo ZS122
GRU
2020

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole Rzecznik Praw Ucznia pani Renata Wilk i pedagog szkolny pani Iwona Najman zorganizowały II Szkolny Konkurs „Prawa Dziecka w oczach dziecka”. Celem konkursu było przybliżenie społeczności szkolnej Konwencji Praw Dziecka poprzez wykonanie przez uczniów dowolnej pracy plastycznej na ten temat. 

Nadesłane, liczne prace zostały ocenione przez jury w składzie: Pani wicedyrektor Magdalena Tomasik,  Pani Renata Wilk i Pani Iwona Najman. 

Wyróżnienia otrzymują:

  • Nikola Banasik, 
  • Karolina Jach, 
  • Patryk Kwiatkowski,
  •  Maja Sułkowska, 
  • Alicja Dwornicka. 

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w klasie 3 pedagog szkolny przeprowadził zajęcia edukacyjne „Przemoc wobec dzieci”. Uczniowie podczas zajęć z pedagogiem szkolnym omawiali m.in. prawa dzieci. W grupach wybrali jedno z praw, które uznali za najbardziej dla nich ważne, zobrazowali to prawo wykonując pracę plastyczną. 

 

 Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA i Somalii. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 to Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt. 


\Darmowy licznik odwiedzin