logo ZS124
LIS
2019

Nasze głoski

Co to głoska, co to litera…?

Najprościej można powiedzieć, że:

  • Głoska to najmniejszy element wymawianego wyrazu. Jest dźwiękiem.
  • Litera to znak graficzny.

Na logopedii najczęściej ćwiczymy prawidłową artykulację głosek /sz, ż, cz, dż/ oraz /r/, nieco rzadziej głoski /s, z, c, dz/, /ś, ź, ć, dź/, /l/, /t, d, n/. Warto jednak pamiętać, że każda głoska może ulegać deformacji i wymagać wywołania.

Darmowy licznik odwiedzin