logo ZS124
LIS
2019

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA – 20 listopada

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pedagogów szkolnych przeprowadzili akcję edukacyjno-informacyjną, mającą na celu przybliżenie społeczności szkolnej Konwencji Praw Dziecka.

Pedagog szkolny razem z Polą, Michaliną i Oliwią z klasy 6a przygotował gazetkę informacyjną dotyczącą praw dziecka, materiały obrazujące różne prawa zostały rozmieszczone w całej szkole. W klasach 3-8 heroldowie praw dziecka- uczniowie Pola
i Krzysztof z 6a, wraz z Szymonem, Michaliną i Oliwią- zaprezentowali krótką historię powstania Konwencji o Prawach Dziecka oraz prawa dziecka w różnych obszarach życia.

W klasach 2 pedagog szkolny przeprowadził zajęcia, na których uczniowie poznali swoje prawa. Zajęcia miały charakter czytania listów otwartych, w których dzieci pytały o prawa dziecka, różnie je rozumiały oraz opisywały sytuacje ze swojego życia. Wspólnie z pedagogiem uczniowie dyskutowali nad tymi kwestiami.

Ogłoszony został także konkurs plastyczny : „Prawa dziecka w oczach dziecka”.

Już niedługo jego podsumowanie

W tym roku mija 28  rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA i Somalii. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 to Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt.

Darmowy licznik odwiedzin