logo ZS118
LIS
2019

ZAPRASZAMY DO KONKURSU – MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczny wszechświat” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis. Wykonaną pracę oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego należy przynieść do 10 grudnia 2019 r. do nauczyciela matematyki kl. 5a i 6c.

Prace uczniów w naszej szkole będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy V-VIII. Z etapu szkolnego do etapu ogólnopolskiego przechodzi jedna praca z każdej kategorii.

Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (w załączniku). 

Zapraszamy wszystkich uczniów, by wykorzystali swoje talenty  plastyczne oraz wykazali się kreatywnością. 

Konkurs regulamin – Zobacz

Konkurs oświadczenie – Zobacz

 

Darmowy licznik odwiedzin