logo ZS117
CZE
2019

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ICH OSIĄGNIĘCIA POWODEM DO DUMY!
PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
BEZPIECZNE WAKACJE

17 czerwca 2019 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel podsumowujący pracę uczniów i nauczycieli klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 20 oraz klas 3 Gimnazjum nr 10 w roku szkolnym 2018/2019.

Apel rozpoczęła prelekcja aspirant Moniki Śliwińskiej, profilaktyk z jaworznickiej Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dotycząca ważnego tematu BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WAKACJI. Słowa pani aspirant wzbudziły zainteresowanie uczniów, padały z ich strony pytania dotyczące m.in. zachowania się nad wodą, w ruchu drogowym, bezpiecznej jazdy na rowerze. Prelegentka nawiązała także podczas swojego wystąpienia do kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” –kampanii adresowanej przede wszystkim do młodych ludzi.

Następnie podczas apelu:

  • podsumowano osiągnięcia w konkursach i zawodach nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 -niezwykła praca naszych nauczycieli jest odzwierciedlona w niezliczonych sukcesach naszych uczniów na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim (w zakładce O szkole dostępna jest prezentacja multimedialna osiągnięć przygotowana przez wicedyrektor Iwonę Najman);
  • wręczono dyplomy zwycięzcom konkursu matematycznego “ALFAMAT”, którego organizatorami od lat są panie mgr Maria Grubka, mgr Ewelina Mika;
  • wręczono także dyplomy zdobywcom zaszczytnych tytułów Król i Królowa Uprzejmości, Przyjaciel Świata wybranych przez społeczność uczniowską w ramach XIX Uśmiechniętych Dni, tę kampanię profilaktyczno-edukacyjną od lat dziewiętnastu w naszej szkole organizuje pedagog szkolny;
  •  opiekun SKT nr 22 oddział PTTK w Jaworznie mgr Beata Strońska wręczyła nagrody książkowe uczennicom klas 3 gimnazjum Amelii Sułkowskiej oraz Zuzannie Żołnierek za wytrwałą pracę, zaangażowanie i sukcesy na niwie turystycznej;
  • uhonorowano  dyplomami zwycięzców Szkolnego Konkursu Plastycznego ” Projekt nowej okładki ulubionej książki”, którego organizatorem był bibliotekarz szkolny mgr Ewelina Mikołajczyk.

Zwycięzcom pogratulowała, życząc dalszych sukcesów oraz wyrażając dumę
z osiągnięć nauczycieli i uczniów szkoły dyrektor mgr Katarzyna Gniadek!

Jesteśmy dumni z pracy naszych nauczycieli, osiągnięć naszych uczniów!

Poniżej fotorelacja przygotowana przez wicedyrektor Monikę Igielińską.

 

Darmowy licznik odwiedzin