logo ZS116
CZE
2019

Komers ósmoklasistów i gimnazjalistów

14 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 rozpoczął się komers naszych uczniów, wieńczący edukację w szkole podstawowej i gimnazjum. Zwyczajem jest rozpoczęcie spotkania od uroczystego odtańczenia poloneza, młodzież dodatkowo przygotowała drugi taniec- belgijkę. Po części oficjalnej odbyły się wspólne zdjęcia, do których zaproszono dyrekcję, wychowawców i przybyłe grono pedagogiczne. Wspólne chwile i wesoła atmosfera z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli.

Dziękujemy Rodzicom za ogromny wkład w przygotowanie całej imprezy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin