logo ZS112
CZE
2019

Zajęcia warsztatowe z naszej szkole

Zajęcia warsztatowe to jedna z tych form w edukacji, która najbardziej angażuje uczniów. Pozwala na twórcze wyrażanie siebie, uczy współpracy, wyrażania opinii na forum grupy, kształtuje umiejętność uwzględniania opinii innych uczestników. Umożliwia doświadczenie przez uczniów pracy kreatywnej i co najważniejsze – zespołowej.

 

 

Darmowy licznik odwiedzin