logo ZS108
MAR
2019

Informacja dla rodziców uczniów klas 6-tych

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.)
 
informuję Rodziców i uczniów klas VI, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zapisania do klas VII tworzonych w budynkach dotychczasowych gimnazjów, że deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca br. do godz. 15.00.
Darmowy licznik odwiedzin