logo ZS106
GRU
2018

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIADACH [15.12.2018]

Zmiana dotycząca zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie w danym dniu.

Obecnie obowiązuje zasada iż odpis należy zgłosić tylko i wyłącznie do godziny 8:00.

Zgłoszenie po tej godzinie nie będzie uwzględniane i zostanie naliczony obiad w kwocie jak dotychczas 3,50 zł.

Odwołanie obiadów do 21.12.2018 proszę kierować na numer telefonu 508-815-546 w formie SMS (Imię i nazwisko, klasa i które dni). NIKO i ul. Sportowa 1. W NIKO od 01.01.2019 numer telefonu pozostaje bez zmian.

Natomiast na ul. Sportowej 1 od 01.01.2019 odpisy proszę kierować na numer sekretariatu SP 20: 32 762-93-45.

Koszt obiadu pozostaje bez zmian 3,50 zł.

Dotyczy to dzieci korzystających z obiadów całomiesięcznych. Nie ma możliwości zakupu jednorazowych obiadów.

Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności ustnie. Zgłoszenia tylko przez SMS lub telefon.

Darmowy licznik odwiedzin