logo ZS128
LIS
2018

Informacja na temat bieżącej sytuacji w SP 20

Szanowni Państwo

W budynku naszej szkoły trwają ekspertyzy, które ocenią jego stan. Od dwóch dni, czyli ewakuacji dzieci z placówki, priorytetem dla dyrekcji i nauczycieli było zorganizowanie zajęć dla dzieci. 28 listopada w Klubie Niko odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci. Odbyły się nadzwyczajne zebrania z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  i pracownikami obsługi i administracji.  Natomiast od 29 listopada rozpoczynamy NORMALNE, prowadzone zgodnie z planem, lekcje w trzech punktach Byczyny: Klubie NIKO, salkach parafialnych oraz w siedzibie byczyńskiej OSP. Na stronach internetowych szkoły znajduje się szczegółowa rozpiska zajęć.

Wspólnie z Urzędem Miasta chcemy zapewnić jak najlepsze miejsca do dalszej nauki naszych dzieci. Dzieci i młodzież na pewno nie stracą. Zagwarantujemy im właściwe miejsca nauki i dowóz.

Wszyscy wrócimy do naszej szkoły po zakończeniu przeprowadzanych przez specjalistów ekspertyz i otrzymaniu gwarancji, że nauka w budynku szkoły jest bezpieczna.

Chciałabym podziękować Nauczycielom, Rodzicom, Księdzu Proboszczowi, Strażakom, Panu Prezydentowi i Pracownikom Urzędu Miasta za dotychczasowe wsparcie, pomoc i troskę.

 

Katarzyna Gniadek 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie

Darmowy licznik odwiedzin