27
WRZ
2017

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”
realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej w ramach projektu BEZPIECZNA + .

W szkole podstawowej w kl. I-VI koordynatorem cyberbezpieczeństwa jest p. Natalia Siwica, a w klasach VII i II, III gimnazjum p. A. Koziarz. W ramach projektu w dniach 20,21 września odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego – dzień edukacyjno – informacyjny, podczas którego uczniowie klas IV – VI i VII, II gimnazjum, III gimnazjum oraz nauczyciele wzięli udział w spotkaniu i warsztatach. Warsztaty na temat cyberbezpieczeństwa, korzyści oraz zagrożeń płynących z korzystania z internetu prowadził upoważniony edukator prezentujący „Miasta w Internecie” p. Rafał Bebak.
Oto relacja uczniów:
Zajęcia cyfrowobezpiczni okazały się ciekawe. Dzieci zgłaszały się i chętnie odpowiadały na pytania
prowadzącego. Zajęcia pokazały nam, że nie należy wierzyć innym osobom przez internet, i należy
mieć mocne hasła, aby nikt się nie włamał” Mateusz, kl. V
Zajęcia były ciekawe. Nauczyły nas aby:
 nie dawać prostych haseł,
 nie umieszczać brzydkich zdjęć
 nie ściągać z internetu
 nie wierzyć we wszystko, co inni piszą” Marcin, kl. V

Zajęcia były bardzo pomocne i uczące nas, że nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie
monitora. Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać naszych danych osobowych obcym osobom,
ponieważ może się to źle dal nas skończyć” Dorota, kl. III gimnazjum