13
MAJ
2017

Jakub Chechelski i Paweł Cyran zdobywcami II miejsca w VII Regionalnym Konkursie Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej!

W miniony wtorek w Mysłowicach odbył się VII Regionalny Konkurs Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej „Najmłodsi w Europie” dla klas trzecich szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest przez SP 9 z Mysłowic i odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta – Edwarda Lasoka.

W szranki stanęła drużyna z naszej szkoły, w składzie Jakub Chechelski z 3a (opiekun p. E. Duda) i Paweł Cyran z 3b (opiekun p. A. Biel-Proksa). Chłopcy wygrali eliminacje szkolne, które miały miejsce 28 kwietnia br.

Tematyka konkursu była bardzo obszerna i obejmowała następujące zagadnienia:

 • środowisko przyrodniczo-geograficzne Polski oraz jej sąsiedzi,
 • symbole województwa śląskiego i Polski,
 • wielcy Polacy i Europejczycy,
 • przeszłość historyczna i legendarna,
 • tradycje, zwyczaje, obrzędy regionalne,
 • nazwy krajów Unii Europejskiej,
 • stolice krajów Unii Europejskiej,
 • flagi krajów Unii Europejskiej,
 • podstawowe zabytki, budowle i symbole (np. wiatraki-Holandia),
 • symbole Unii Europejskiej,
 • znajomość europejskich bajkopisarzy.

Sam konkurs składał się z ośmiu zadań, w tym testu zawierającego 30 pytań. Organizatorzy podkreślali bardzo wysoki poziom wiedzy startujących. Drużyna z naszej szkoły spisała się wzorowo
i zajęła II miejsce!!! Po dwugodzinnych zmaganiach, podczas uroczystej akademii odbyło się wręczenie nagród. Naszym laureatom serdecznie gratulujemy!

Regionalny Konkurs Wiedzy 1

Regionalny Konkurs Wiedzy 2

Regionalny Konkurs Wiedzy 3

Regionalny Konkurs Wiedzy 4

Regionalny Konkurs Wiedzy 5

Regionalny Konkurs Wiedzy 6