09
MAJ
2017

Konkurs logopedyczny za nami !!!

„ Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko co myśli głowa”

/Juliusz Słowacki/

 W kwietniu odbył się szkolny konkurs logopedyczny „Gimnastyka dla języka” zorganizowany przez logopedów szkolnych  p. Magdalenę Tomasik, p. Katarzynę Gniadek, p. Magdalenę Jarosz. Wzięli w nim udział uczniowie klas szkoły podstawowej, korzystający z zajęć logopedycznych, wytrwale ćwiczący poprawną i wyraźna wymowę.

Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji, dążenie do poprawności językowej, rozwijanie umiejętności werbalnych, a przede wszystkim dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie samodzielnie,  bądź z pomocą osoby dorosłej  wiersza, którego treść zawierała mnóstwo wyrazów nasączonych głoskami [sz, ż,cz, dż], [s,z,c,dz], [r,l]. Dzieci bardzo się starały i najpiękniej, jak potrafiły zaprezentowały swoje wierszyki.

Występ ten, był dla większości pierwszym kontaktem z szerszym gronem słuchaczy i próbą przełamania bariery komunikacyjnej. Wszyscy poradzili sobie wspaniale, wykorzystując zdobyte na zajęciach z panią logopedą umiejętności i wskazówki jak pięknie mówić.

Laureatami Szkolnego  Konkursu Logopedycznego zostali : 

I Miejsce:  Maciej Kondoszek kl. II b

II Miejsce: Dawid Lichocki kl. III a

III Miejsce: Paulina Solarz kl. III c

        Dziękujemy rodzicom za pomoc w nauce wierszy na konkurs, a wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów !!!

Konkurs logopedyczny 1

 

Konkurs logopedyczny

Konkurs logopodyczny nagrody

konkurs logopedyczny 1 miejsce

konkurs logopedyczny II miejsce

konkurs logopedyczny III miejsce